therapie en coachingobservatiecursus

Van start gaan...

...met therapie en coaching, individueel of in de groep
Een therapie- of coachingproces is een zeer persoonlijk proces. Daarom starten we met een intakegesprek. Hierin bespreken we op basis van de hulpvraag het te volgen traject. Indien nodig maken we extra afspraken voor observatie met gebruik van beeldende opdrachten. Na deze intake krijg je een schriftelijk verslag met een trajectplan op maat. Indien je het prettig vindt, kan je voordat de intake plaatsvindt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis. In dit gesprek krijg je informatie over beeldende therapie, en krijgen we een eerste indruk van elkaar. Indien jij en de therapeut hierna beiden denken dat beeldende therapie passend zou zijn dan maken we een afspraak voor de intake.

...met individuele beeldende observatie
Wellicht ben je door je huisarts of een andere behandelaar naar Praktijk Bloei doorverwezen voor observatie. We kunnen hiermee direct beginnen zonder intakegesprek, je mag dan enkele beeldende opdrachten en/of een tekentest doen, verspreid over maximaal drie sessies. Na de observatie maak ik hiervan een verslag dat ik met je bespreek en naar je verwijzer toestuur. In het evaluerende gesprek kunnen we tevens bespreken of je in beeldende therapie wilt en wat je doelstellingen dan zouden zijn.
Het kan ook zijn dat je voor een intakegesprek bent geweest en dat we hebben besloten om onderzoek te doen naar je hulpvraag en mogelijkheden voordat je met therapie begint. Ook dan krijg je enkele beeldende opdrachten en een tekentest en zullen we in een evaluerend gesprek het behandelplan vormen. In beide gevallen is deze observatieperiode een mooie gelegenheid om op een rustige manier kennis te maken met beeldende therapie.

...met een groepsdeelname
Voor het van start gaan met een groepstraining of cursus spreek ik je graag even via de telefoon. Desgewenst kan je ook langskomen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Als het om een therapiegroep gaat bespreek ik graag wat uitgebreider je hulpvraag, wensen en doelen, en kunnen we samen kijken bij welke groep jij past en welke groep bij jou.
Zodra een groep compleet is, krijgen de deelnemers hierover bericht en gaat de cursus van start.

...met contact opnemen
Maar het begint allemaal met contact opnemen. Bel of mail voor vrijblijvend advies of een afspraak. Doorgaans kun je binnen twee weken terecht voor een eerste afspraak.


naar bovennaar volgende pagina