Individuele therapieGroepstherapieworkshop & lezing

Aanbod, de mogelijkheden bij Praktijk Bloei

Individuele beeldende therapie
Na de intake en eventueel overleg met andere behandelaar of verwijzer wordt er een speciaal op de hulpvraag afgestemd behandelplan en doelstelling gemaakt. De sessies kunnen wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden. Na gemiddeld tien sessies vindt er een evaluatie plaats waarbij therapeut en cliënt kijken of de doelen behaald zijn, of de doelen bijgesteld moeten worden en wat er nog nodig is aan behandeling. Ook kan er gekozen worden voor vervolg in een van de onderstaande groepen.

Individuele coaching
Bij arbeidsgerelateerde problemen is er soms de wens tot coaching. Die kan vanuit de cliënt zelf komen of vanuit de werkgever. Het kan ook zijn dat de cliënt een persoonlijk thema wilt uitwerken of een nieuwe richting zoekt in zijn of haar werk of leven. Beeldend werken geeft de mogelijkheid tot het exploreren van deze wensen op een creatieve en zelfstandige manier.

Individuele beeldende observatie
Als de hulpvraag en de doelstelling niet meteen duidelijk zijn, kan het nodig zijn om eerst enkele observatiezittingen te laten plaatsvinden. Meestal zijn drie sessies genoeg om tot een duidelijker beeld te komen voor een behandelplan. Na observatie kan er gestart worden met behandeling bij Praktijk Bloei. Het kan ook zijn dat er wordt geadviseerd om een beter aansluitende behandeling elders te volgen. Er wordt dan bijvoorbeeld doorverwezen naar een andere therapeutische discipline, huisarts, maatschappelijk werk of een (gespecialiseerde) GGZ-instelling. Observatie kan ook geboden worden aan cliënten die elders in behandeling zijn, maar waar de problematiek en mogelijkheden van een cliënt niet helder zijn, of waar de wens tot een second opinion aanwezig is.

Relatietherapie voor partners
Soms is gesprekstherapie niet genoeg of niet de juiste manier om problemen die in je relatie spelen aan te gaan en op te lossen. Middels beeldend werken, werk je nonverbaal samen. Samen iets maken is een heel andere ervaring dan verbaal contact maken. De manier waarop jullie beiden contact maken wordt letterlijk zichtbaar. Dit geeft veel inzicht en houvast om verder te komen, of met je communicatie en gedrag te experimenteren op een prettige manier. Deze therapie is zeer goed te combineren met een verbale relatietherapie. Mijn ervaring is dat de ene week gesprekstherapie en de andere week beeldende therapie goede resultaten geeft. Ik kan jullie indien gewenst doorverwijzen naar relatietherapeut met wie ik samenwerk.

Cursus 'Creatief Floreren', naar 'The Artist's way'
In praktijk Bloei wordt ook de cursus "Creatief Foreren" georganiseerd naar het boek van Julia Cameron: 'The Artist's way'. Dit is een cursus voor geblokkeerde kunstenaars waarin je creatieve blokkades opheft, jezelf van negatieve gedachten over het kunstenaarsschap ontdoet, en de weg vrij maakt om (weer) aan het werk te gaanDe cursus duurt 15 weken. Op dit moment organiseer ik geen grote groepen, wel is het mogelijk om de cursus individueel te volgen of in een klein groepje. Als je meer informatie wil over de cursus neem dan contact op via info@praktijkbloei.nl. De cursus is inclusief materiaalgebruik, betaling vooraf.

Beeldende therapie in een themagroep
Indien er genoeg vraag naar en aanmeling is, is er de mogelijkheid tot groepsbehandeling met een gemeenschappelijk thema of doel zoals: lotsgenootschap in rouwverwerking of een gemeenschappelijk probleem waar jullie aan willen werken. Aan deze groep kan bjivoorbeeld ook deelgenomen worden na individuele behandeling. De groep bestaat uit vier tot 8 deelnemers bij wie herkenning en steun gevonden kan worden en waarbij de mogelijkheid bestaat samen te oefenen. Neem voor meer up-to-date informatie hierover, contact op met praktijk bloei.

Workshop of lezing
Is uw instelling, bedrijf of opleiding geïnteresseerd in beeldende therapie en het creatieve proces, dan kan er een workshop of lezing op maat gemaakt worden. Een workshop is een korte introductie en een krachtige, leuke, inspirerende ervaring met deze beeldende werkwijze. Te denken valt aan:
  • een workshop in het team van een bedrijf of instelling om de kwaliteit van (samen)werken en de creativiteit te inspireren
  • een workshop of leermodule op een basisschool, in het voortgezet- of beroepsonderwijs of universiteit.
  • een lezing voor een geïnteresseerde beroepsgroep met een andere discipline in de GGZ.
Omdat beeldende therapie en het creatieve proces een ervaringsgerichte manier van leren en onwikkelen is, zal er altijd een beeldende opdracht geïntegreerd zijn in het geheel. Dit kan een kleine of een wat uitgebreidere opdracht zijn, afhankelijk van de doelgroep en de omstandigheden ter plekke. De benodigde materialen zijn inbegrepen in de kosten. De prijs is op maat. De workshop kan ook gecombineerd worden met dramatherapie.

Folders aanvragen
(Beknopte) informatieflyer voor uw cliënten kunnen kosteloos aangevraagd worden.
Een pdf met uitgebreidere informatie voor cliënten zoals hier op de website kunt u downloaden.


naar bovennaar volgende pagina