zo werkt hettrajectvaktherapie

Dit is beeldende therapie

Beeldende therapie is een behandelmethode voor cliënten met emotionele en psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Kenmerkend is het ervaringsgericht werken en de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, klei, hout, steen, metaal en textiel. Er is sprake van een concreet werkproces, een gericht aanbod en gerichte interventies. De cliënt die beeldende therapie volgt, werkt dus op een actieve wijze aan zijn of haar problemen. De problematiek wordt letterlijk in beeld gebracht en kan daarmee inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt worden. De cliënt krijgt zo grip op problemen. Hij kan betekenis geven aan de opgedane ervaring en verbanden leggen tussen deze ervaring en zijn gevoelens, gedachten, herinneringen en contacten met anderen in het dagelijks leven. Op deze wijze krijgt de cliënt de gelegenheid zijn problemen, trauma of stoornis te accepteren en te verwerken, en te oefenen met alternatief gedrag. Het aanbod van thema's en werkwijzen wordt bepaald aan de hand van de problematiek en de fase van het proces. Ervaring met beeldend werken is niet noodzakelijk, het gaat immers niet om het resultaat maar om de ervaring. Affiniteit met beeldend werken is wel een pré. Deze therapievorm is geschikt voor jong en oud van alle intelligentieniveaus, en kan gecombineerd worden met andere (psycho)therapieën. Ik heb goede ervaring in samenwerking met o.a. Cognitieve gedragstherapie, Interpersoonlijke therapie (IPT), Schematherapie, systeemtherapie en EMDR.

Therapietraject
Na intake en eventueel een diagnostische observatietest, wordt er een behandelplan gemaakt. Hierin komen de hulpvraag, wensen en doelen binnen de mogelijkheden van Praktijk Bloei en wat de verwachte lengte van het traject zal zijn. Zowel cliënt als verwijzer krijgt hiervan een schriftelijk verslag indien hiertoe de wens is en de cliënt ermee instemt.

Tijdens de behandeling wordt het therapieproces regelmatig geëvalueerd met de cliënt. Hierin kunnen doelen en traject zo nodig bijgesteld worden. Op verzoek kan de verwijzer hiervan op de hoogte gehouden worden.

Na afsluiting van de therapie volgt er een eindverslag dat op verzoek aan cliënt en verwijzer gestuurd wordt.

Beeldende therapie is vaktherapie
Beeldende therapie werd vroeger ‘creatieve therapie beeldend’ genoemd. Heden ten dage valt beeldende therapie onder de overkoepelende term 'vaktherapie'. Andere vaktherapieën zijn: dramatherapie, muziektherapie, psychomotore therapie en danstherapie. Hierover kunt u meer vinden op de website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen.


naar bovennaar volgende pagina