Burn-out behandeling Amsterdam

Burn-out behandeling

Burn-out is een wijd verbreid probleem, en een verzameling van klachten van diverse aard en oorsprong. Die zich vaak fysiek openbaren, maar psychologisch van aard zijn. Afhankelijk van de ernst van de aard, waar we in een kennismakingsgesprek een inschatting van kunnen maken, bied ik je een traject op maat aan. In het begin zal het gericht zijn op stabilisatie, en hervinden van je energie. Als beeldend therapeut bied ik je in die fase rustige beeldende technieken aan, visualisaties, ontspanning, houvast. In de tweede fase gaan we dieper kijken naar de onderliggende patronen, je geschiedenis, wat maakt dat je je grenzen niet voelt en/of niet bewaakt? En (mogelijk in combinatie met een collega) doe ik therapeutische interventies die passend zijn bij jou en je klachten. Bij “aanbod” kan je zien waar dat uit kan bestaan. Dit zullen altijd psychologische interventies zijn, geen fysieke. Belangrijk is dat je voor de fysieke klachten een daarop gerichte behandelaar zoekt.

Voor wie is een behandeling bij Praktijk Bloei niet: Te zware problematiek voor een vrijgevestigde behandelaar, crisis. Jonger dan 21 jaar.

Missie en motto

Mijn missie is om jou meer in balans brengen met jezelf, met je heden en verleden, met je stemmingen en emoties. Door je te steunen in je emotionele ontwikkeling geef ik je de kans meer kracht en plezier te ervaren. Ik hoop dat je daardoor meer je hart durft te volgen en je meer vrij zult voelen om te kiezen wat bij je past in dit leven. Daar is moed voor nodig. Moed om oude gewoontes los te laten.

Mijn motto is: durf jezelf te zijn, gebruik je talenten, verbloem jezelf niet en bloei!