Transculturele en genderproblematiek Amsterdam

Transculturele & genderproblematiek ondersteuning

Ik ben verbonden als associé aan Expertisecentrum Transculturele Therapie. Dit betekent dat ik samenwerk met behandelaren van deze organisatie en we samen behandelingen op maat voor jou vormgeven.
Kenmerkend aan de aanpak van Expertisecentrum Transculturele Therapie (ETT) is de brede benadering van waaruit de oorzaken van de problemen worden bekeken en aangepakt. Dit maakt dat het ETT in staat is om bruggen te slaan tussen verschillende culturen. ‘Trans’ betekent over. Transculturele therapie betekent: over de culturen heen, cultuur-overstijgend, maar ook: over je eigen opvattingen heen en jezelf overstijgend. Hiermee onderscheiden we ons van andere (inter-)culturele GGZ-instellingen, waarbij de therapeuten (al dan niet afkomstig uit een andere cultuur) Westers geschoold zijn. Vaak wordt in deze instellingen gewerkt vanuit het principe dat een therapeut uit dezelfde cultuur het beste de hulp kan bieden. Maar culturen kunnen sterk verschillen binnen één land, één stad of dorp of zelfs in de gezinnen binnen één familie. Deze vorm van therapie richt zich op meerdere factoren en in het bijzonder op de familiegeschiedenis, de geschiedenis van de cultuur, de grootfamilie en het sociaal netwerk. Wij gaan uit van het principe van niet-weten en gebruiken dit in combinatie met de kennis van onszelf, van de ander en van hoe menselijke relaties werken. Essentieel is dat we kennis hebben van andere culturen en van onze eigen cultuur en dat we in staat zijn om met een open blik en vanuit verschillende perspectieven naar de problemen te kunnen kijken.

Voor wie is een behandeling bij Praktijk Bloei niet: Te zware problematiek voor een vrijgevestigde behandelaar, crisis. Jonger dan 21 jaar.

Missie en motto

Mijn missie is om jou meer in balans brengen met jezelf, met je heden en verleden, met je stemmingen en emoties. Door je te steunen in je emotionele ontwikkeling geef ik je de kans meer kracht en plezier te ervaren. Ik hoop dat je daardoor meer je hart durft te volgen en je meer vrij zult voelen om te kiezen wat bij je past in dit leven. Daar is moed voor nodig. Moed om oude gewoontes los te laten.

Mijn motto is: durf jezelf te zijn, gebruik je talenten, verbloem jezelf niet en bloei!