Trauma therapie Amsterdam

Trauma therapie

Woorden zijn niet altijd de juiste taal om ervaringen te vangen en verwerken. Soms omdat je nog heel jong was, en je destijds nog geen taal had, soms omdat je je taal hier niet kunt spreken, omdat je uit een ander land komt. Misschien heb jij geen gebrek aan woorden, maar zijn de woorden te rationeel, en houden ze weg van de kleur, de intensiteit van de ervaring. Misschien wel zo prettig, maar ze houden je ook weg van alle andere kleur en intensiteit in je leven.
Een beeld zegt dan meer dan woorden. Beelden kan je transformeren. Dit proces waar je buiten jezelf (in het beeldend werkstuk) grip op krijgt, werkt door op het proces in jouzelf. Dit werkt versterkend in je zelfbeleving. We besteden veel tijd en aandacht aan jouw gevoel van veiligheid en controle. Praten over de beelden mag, maar hoeft niet.
Afhankelijk van de ernst van jouw ervaringen stem ik de behandeling af met andere hulpverleners. De beeldende therapie is dan aanvullend op traumabehandeling elders in de GGZ of bij vrijgevestigde traumatherapeut.

Voor wie is een behandeling bij Praktijk Bloei niet: Te zware problematiek voor een vrijgevestigde behandelaar, crisis. Jonger dan 21 jaar.

Missie en motto

Mijn missie is om jou meer in balans brengen met jezelf, met je heden en verleden, met je stemmingen en emoties. Door je te steunen in je emotionele ontwikkeling geef ik je de kans meer kracht en plezier te ervaren. Ik hoop dat je daardoor meer je hart durft te volgen en je meer vrij zult voelen om te kiezen wat bij je past in dit leven. Daar is moed voor nodig. Moed om oude gewoontes los te laten.

Mijn motto is: durf jezelf te zijn, gebruik je talenten, verbloem jezelf niet en bloei!