persoonlijk trajectcursorische groepobservatie

Verwijzen

Indien u een cliënt of werknemer wilt doorverwijzen naar Praktijk Bloei, neemt u dan contact op via mail of telefoon met Suzanne van Zutphen. Graag hoor ik van u wat de problematiek is van uw cliënt, het gewenste doel van de behandeling en de motivatie. Uw cliënt kan doorgaans binnen twee weken terecht voor kennismaking of intake.

Persoonlijk traject
Therapie of coaching vraagt om een persoonlijk traject dat per cliënt op maat wordt gemaakt. U en/of uw cliënt of werknemer kunnen voor informatie een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Suzanne van Zutphen maken. Er is een intakegesprek voorafgaand aan zowel individuele en groepsbehandeling als coaching. Indien er een dossier is, dan is het toesturen van dit dossier voor aanvang van het intakegesprek wenselijk.

Cursorische groep
Een cursorische groep wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Deze groepen zijn minder persoonlijk toegespitst en kortdurend. Het accent ligt meer op het leren van vaardigheden dan op het doorwerken van de achterliggende problematiek. Toch is het belangrijk dat de groepsgenoten op elkaar afgestemd zijn qua problematiek of doel. Daarom spreekt de therapeut de deelnemers graag voor de start van de groep.

Observatie
Observatie kan zonder kennismaking of intake gestart worden, tenzij er sprake is van contra-indicaties. Een korte beschrijving van de cliënt en aandachtspunten voor de observatie kunnen schriftelijk of telefonisch worden overgedragen.


naar bovennaar volgende pagina